2013-06-12 11:45:08

Projekt računalne e- edukacijeDragi učenici, koristite besplatno pomoćna nastavna sredstva za predmete
tehnička kultura i informatika!

 

ITdesk.info je projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta, odnosno projekt koji svima omogućuje, a posebno djeci, besplatnu računalnu edukaciju.

Na spomenutoj stranici djeca mogu naučiti osnovne računalne vještine i znanja. Pristup objavljenom materijalu je potpuno besplatan i otvoren i djeca se ne trebaju registrirati niti ostavljati svoju e-mail adresu.

Novi uspjeh projekta ITdesk.info je pet publikacija koje su od strane Agencije za odgoj i obrazovanje odobrene kao pomoćno nastavno sredstvo u osnovnoj školi, u sklopu predmeta Informatika i Tehnička kultura (od 5.-8. razreda).

Odobreno je ukupno 5 pomoćnih nastavnih sredstava:
- Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda
- Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda
- Priručnik za digitalnu pismenost - pomoćno nastavno sredstvo za Tehničku kulturu od 5. do 8. razreda za učenike/ce srpske nacionalne manjine
- Priručnik za digitalnu pismenost – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda za učenike/ce srpske nacionalne manjine
- Priročnik za digitalne pismenosti – pomoćno nastavno sredstvo za Informatiku od 5. do 8. razreda za učenike/ce slovenske nacionalne manjine

Na provedbi ovog dijela projekta surađivalo je ukupno 31 osoba i institucija iz neprofitnog, privatnog i javnog sektora, s područja Hrvatske, Srbije i Slovenije, a svi su se u ovaj hvalevrijedni projekt uključili na volonterskoj bazi.


Materijali odobreni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje će također ostati besplatno i trajno dostupni svim zainteresiranim učenicima/cama u RH i dijaspori kao mrežne publikacije koje se mogu slobodno pregledavati, ispisivati i distribuirati

link: http://www.itdesk.info/hr/pomocna-nastavna-sredstva-odobrena-za-uporabu-u-osnovnim-skolama/

 


Osnovna škola Viktorovac Sisak