preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktorovac Sisak

Login
 

 

Nastava na daljinu

 

 

Digitalni školski list

Učenička zadruga

Učimo njemački jezik

Duplikat svjedodžbi

Od 1. rujna 2021. godine donesena je nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 92/21) koja donosi promjene vezane uz naplate upravnih pristojbi.

Ukinuto je područje naplate upravnih pristojbi za djelatnost odgoja i obrazovanja.

 

Prema Zakonu o Upravnim pristojbama (NN br. 115/16) između ostalog, pristojbe se ne plaćaju na:

-pismena i radnje u svezi s redovitim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu nakon završenog školovanja ili diplome

-pismena i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa te pismena i radnje u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju

-izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaz o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za zapošljavanje.

preskoči na navigaciju