preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktorovac Sisak

Login
 

 

Nastava na daljinu

 

 

Digitalni školski list

Učenička zadruga

Učimo njemački jezik

Školski kurikulum

                                            

  Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojno - obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja.

Nacionalni okvirni kurikulum razvojni je dokument otvoren za promjene i poboljšanja ovisno o potrebama i razvojnim težnjama na području odgoja i obrazovanja, a promjene će se temeljiti na rezultatima istraživanja i rezultatima vrednovanja.

Nacionalni okvirini kurikulum temelj je za izradu svih ostalih kurikulumskih dokumenata. Osnova je za izradu školskog kurikuluma.

Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese, aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka, obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika.

Školski kurikulum utvrđen je dugoročnim i kratkoročnim planom i programom škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivonsti, te druge odgojno - obrazovne programe i projekte.

Dostupan je na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život škole.

               

Kurikulum OŠ Viktorovac, Sisak možete pogledati u prilogu, kao  primjere realizacije  izvannastavne aktivnosti, izborne nastave, projekata, izvanučioničke nastave i maturalnog putovanja.

 

 

 

  Kurikulum OS Viktorovac, 2021-2022.pdf

preskoči na navigaciju