preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktorovac Sisak

Login
 

 

Nastava na daljinu

 

 

Digitalni školski list

Učenička zadruga

Učimo njemački jezik

Kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika

Vladanje učenika je ponašanje učenika na nastavnim i svim drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada, te obuhvaća sljedeća područja praćenja:

1. ODNOS PREMA RADU I OBVEZAMA
2. ODNOS PREMA UČITELJIMA I OSTALIM DJELATNICIMA
3. ODNOS PREMA DRUGIM UČENICIMA
4. ODNOS PREMA ŠKOLSKOJ IMOVINI,  TE DRUŠTVENOM I PRIRODNOM OKRUŽENJU

 

Razrednik procjenjuje ponašanje učenika po sastavnicama svakog pojedinog područja i na kraju daje svoj konačan prijedlog ocjene iz vladanja i iznosi ga Razrednom vijeću.

Navedeni kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika isključivo su orijentacijske prirode i služe za internu upotrebu škole.

Pri ocjenjivanju vladanja učenika razrednik/ razrednica dužni su voditi računa o individualnim osobinama učenika/ce, posebno o njihovim karakternim osobinama, te o njihovim obiteljskim prilikama.

Isto tako, prilikom razmatranja ocjene vladanja učenika, u obzir treba uzeti aktivnosti i mjere koje je u smislu korekcije neprimjerenog ponašanja učenika poduzela škola, odnosno njihovu djelotvornost na učenika u kontekstu njegove aktivne spremnosti i suradnje u promjeni ponašanja.

U slučaju konstruktivnih prijedloga za dopunu i/ili izmjenu postojećih kriterija od strane učenika, roditelja ili samog razrednika, na sjednici Učiteljskog vijeća će se raspraviti i glasovati o predloženim izmjenama i dopunama.

Svakako se preporučuje upoznati s kriterijima učenike i njihove roditelje (u pravilu na početku svake nastavne godine).

Ako učenik ima dijagnosticiran ADHD, ponavljanje pogreške koje su posljedica impulzivnosti ne mogu se sankcionirati sniženom ocjenom iz vladanja.

Učiteljsko vijeće, 12. travnja 2015.

U prilogu se nalaze Kriteriji vladanja za razrednu i predmetnu nastavu. 

preskoči na navigaciju